Rogisti LD Selca

 

Rogisti LD Selca so začeli z delovanjem leta 2006. Nastopajo večinoma v domačem kraju in po Gorenjski. Vsako leto pa se udeležijo tudi srečanja rogistov in LPZ. Za svoje delo so v letu 2010 s strani Zveze lovskih družin Gorenjske prejeli bronasto plaketo. Vaje imajo enkrat tedensko v lovskem domu LD Selca. Člani so tudi nelovci, kljub temu pa ljubitelji tega tradicionalnega zvoka, za katerega ne potrebuješ biti poznavalec notnih zapisov.

 

Rogisti LD Selca so vsi povezani z lovstvom in iz večih okoliških lovskih družin; Anton Globočnik (LD Železniki), Ferdinand Šink (LD Selca), Milan Pogačnik (LD Selca), Anton Šubic (bivši član LD Gorenja vas), Bogo Žun (LD Sovodenj), Rok Hafner (LD Selca) in Janez Habjan (LD Selca), ki je obenem njihov vodja, dosegljiv na 031 624 136, ter pripravnik Joža Bešter (LD Kropa). Mesto prvotnega umetniškega vodje, F. Čufarja, danes zaseda Blažka Pogačnik.

 

Rogisti LD Selca se vam predstavijo v sledečem videoposnetku.