Predavanje o jerebu

V sklopu projekta JeloviZA je v soboto 22.10.2022 v lovski koči LD Selca na Jelovici potekalo predavanje o gozdnem jerebu. Udeležili so se ga člani LD Selca, ki sodelujejo pri popisu gozdenga jereba, predstavniki Zavoda za varstvo narave in Zavoda za gozdove. Predavanje je obsegalo teme o biologiji in ekologiji goznega jereba, metodologiji popisa in preteklih popisih gozdnega jereba na Jelovici. Praktični del izobraževanja je  potekal kot prikaz izvedbe popisa jereba na terenu ter ogled različnih (primernih/neprimernih) habitatov. Žal smo zaradi slabega vremena ta del skrajšali in si z avtomobili ogledali velike goloseke, ki so nastali kot posledica napadov podlubnikov. Po koncu uradnega dela izobraževanja smo se v lovski koči okrepčali z malico in se v prijetnem vzdušju zadržali še nekaj časa ob zanimivih debatah o preteklosi in prihodnosti Jelovice.

oktobra 2022, A. Valcl