Zalaz

Zalaz je najbolj prvinska in obenem najzahtevnejša oblika lova. Ta oblika lova zahteva izredno fizično pripravljenost, ki večkrat botruje temu najpriljubljenejšemu načinu lova. Lovec se počasi in čimbolj neopazno premika po lovišču, poskuša biti čim manj moteč za okolico, obenem pa išče divjad na paši, oziroma na prihodu nanjo ali odhodu z nje. Uporablja vse oblike terenov; gozdne ceste, vlake, steze in tudi prometnice.

Zalezovanje divjadi ni zaželeno izven utečenih stez in prehodov, to je na na področjih, kjer divjad lega k  dnevnemu počitku. prav tako se izogibamo izvajanju tega načina lova večkrat na istih terenih saj se divjad takim lokacijam prične izogibati, s tem pa porušimo utečene navade divjadi, torej smo jim moteči, poleg tega pa sebi otežimo pogoje lova. Tehniko lova na zalaz uporabljamo torej  v delih dneva, ko se divjad odpravlja ali pa vrača s paše.