Pogoni

Na pogonih, ki jih imenujemo tudi skupni lovi dvigujemo divjad z dnevnih stanišč. Gonjači  s pomočjo lovskih psov glasno gonijo na tako imenovanih brakadah. Tihega gonjenja se včasih poslužujemo pri pogonih jelenjadi. Takemu načinu gonjenja se pravi izvajanje pritiska. Pri pritiskih se divjad običajno počasi pomika proti strelcem na stojiščih, ob tem pa mora biti linija gonjačev usklajena. Na glasnih pogonih se poleg psov uporablja različne pripomočke kot so lovski rog, raglje, kričanje in udarjanje s palico ob drevesna debla. Glasnega gonjenja naj bi se praviloma posluževali zgolj pri mali poljski divjadi, lisicah, zajcih in fazanih vendar danes temu ni več tako.

Skupni lovi oziroma pogoni se običajno organizirajo v jesenskih dnevih in so našem lovišču potrebni predvsem za učinkovito doseganje planov odstrela, ne glede na to pa so edinstvena prilika za druženje, ter prava lovska doživetja. Pogoni so nekdaj veljali za najširše uporabljeno obliko lova, danes pa temu ni več tako.