Naš pogled v prihodnost

Današnji časi, ko državna politika spodbuja prisotnost zveri so na našem področju izredno vznemirjujoča za lovsko skupnost. Razmišlja se o ponovni naselitvi risa, poleg zlatega šakala pa so se po 50-ih letih v našem lovišču ponovno pojavili volkovi. Lovstvo je resda ljubiteljska dejavnost, ki pa po drugi strani zahteva veliko odgovornost saj s svojim delom močno vpliva na biotop. Država nam je kot lastnica divjadi podelila koncesijo za upravljanje z njo in v zadnjem času vse prevečkrat prihaja do konflikta interesov. Država si želi čim večji ekonomski donos, kar v naravi predstavlja predvsem lesno maso, lovci pa čim večjo populacijo divjadi. Skupno nam je zgolj to, da si nihče ne želi škode po divjadi. V tem razmerju ima na našo žalost vse prevečkrat korist zgolj država, ki nam nalaga velik odstrel divjadi in upravljanje škode. Lovstvo je torej izredno zahtevna dejavnost, ki zahteva kljub društveni dejavnosti profesionalen pristop in celega človeka, velikega ljubitelja narave in divjadi.