Košnja in urejanje krmišč

Eno izmed naših večjih jelovških krmišč smo tudi letos pokosili, ter s tem pridobili nekaj zimske krme, obenem pa prispevali k preprečevanju zaraščanja. Divjadi tako zagotavljamo boljšo hrano, ter gorsko pašo v bližini svojih bivališč.