Izdelava paha za lov kun

Pod strokovnim vodstvom predavatelja Boga Žuna in njegovih asistentov Pikca, ter  Hvalčka smo izdelali pah za lov kun kot so ga uporabljali naši predniki. Čas za izdelavo je pravi saj do lovne sezone predenj podstavljamo vabe, da se kune nanjo privadijo, kasneje, ko nastopi lovna sezona pa pah uporabimo v njegovem pravem smislu. Past je enostavna za uporabo, iz sestavin, ki jih najdemo na licu mesta, poleg tega ob njegovi izdelavi uživamo, ali pa tudi ne, v lastnih ročnih spretnostih.

avgusta, 2021