Gibanje Zoisa in Aide

Projektna ekipa LIFE Lynx tudi na terenu preverja, kako uspešno se risi prilagajajo na svoje novo okolje. S pomočjo podatkov iz njihovih ovratnic smo ugotovili, da vsi doseljeni risi uspešno lovijo. Skupaj z lokalnimi lovci smo našli tudi nekatere ostanke plena in ugotovili, da sta se Zois in Aida vsaj dvakrat hranila z istim plenom. Julij Benedičič, gospodar lovske družine Železniki: “Zelo nas zanima, kako se risi navajajo na svoje novo okolje, zato smo skupaj s člani projekta LIFE Lynx poiskali Zoisov in Aidin plen in ugotovili, da sta se hranila s srno.” Kdo je srno ulovil, ni znano, vemo pa, da sta se Zois in Aida več dni zadrževala skupaj ob plenu.

Zelo zanimiva je tudi pot “triglavskega risa” Trisa. Med raziskovanjem območja je šel celo na Kukovo špico (2427 m), kar kaže, da visoke nadmorske višine in visoka snežna odeja za rise ne predstavljajo ovire. Zadnji podatki gibanja kažejo, da se Tris zadržuje na istem območju kot risinja Lenka.

 

LIFE LYNX