Dogodki

Lovska družina Selca se redno udeležuje in tudi sama organizira različne dogodke. Zvezde stalnice organizacije so Lovska veselica, ki jo organiziramo vsako drugo leto, vsakoletna udeležba Hubertusove maše v organizaciji sosednje LD Železniki, ter organizacija tekme po krvni sledi vsako četrto leto. Poleg rednih dejavnosti je naš kulturni del, to so lovski rogisti, redni gostje lovskih prireditev na področju Gorenjske zveze lovskih družin (ZLDG).