Gams

Starost pri gamsih določamo z ocenjevanjem rogljev. Tako kot pri muflonih, tudi gamsje rogovje mejo med rastjo rogovja v posameznem letu zaznamujejo letnice. V prvih treh letih je prirast največji, z leti pa se postopoma drastično zmanjša. S preštevanjem letnic, od katerih odštejemo 1 določimo dejansko starost posameznega osebka. Nekateri gamsi gošarji, tako pravimo gamsom, ki se zadržujejo v pasu pod zgornjo gozdno mejo, starejši od treh let, imajo lahko močno zasmoljeno rogovje. Take trofeje so med lovci izredno cenjene. Gre za neko dodano vrednost, ki na gamsjih rogljih nastane zaradi drgnjenja v veje tako listavcev kot smrečja.

Gams je pri nas razmeroma dobro razširjen čeprav je njegov življenjski prostor specifičen. Živi na predelih, kjer prevladujejo skalnata tla z razgibanim reliefom, v sredo- in visokogorju. Odrasel tehta med 25 in 45 kilogrami , v tropu pa so lahko medsebojne razlike v težah izredno velike. So pretežno prebiralci, prehrana pa je odvisna od okolja, v katerem živijo in letnega časa. Glede na njihovo številčnost v našem lovišču pa se ocenjuje, da je škoda na drevju v primerjavi z jelenjadjo zanemarljiva. Zanje so značilni izredno prilagodljivi parklji, ki zagotavljajo oporo v previsnem skalnatem terenu, visokem snegu in poledenelem terenu.