Prebivalci gozda

 

 

Divjad so vse prostoživeče sesalce in ptice, ki jih lahko lovimo. Običajno so to živali, katerih meso uporabljamo v prehrani. Med divjad ne štejejo živali, ki so zaščitene in se le občasno izvaja odstrel v manjših količinah (medved, volk, ris). Z divjadjo upravljajo upravitelji lovišč, upravljanje pa določa Zakon o divjadi in lovstvu. Zakon tudi določa, katere živali sodijo v divjad. Odstrel divjadi izvajajo lovci.

Kot divjad se štejejo:

 • srna,
 • navadni jelen in damjak,
 • muflon,
 • gams,
 • kozorog,
 • divji prašič,
 • lisica,
 • jazbec,
 • kuna zlatica in kuna belica,
 • rakunasti pes,
 • pižmovka,
 • nutrija,
 • alpski svizec,
 • poljski zajec,
 • navadni polh,
 • fazan,
 • poljska jerebica,
 • raca mlakarica,
 • sraka,
 • šoja,
 • siva vrana.

Lovci izvajajo redni odstrel, ki je v skladu z načrti gospodarjenja z divjadjo. V gozdovih prenamnožena divjad  povzroča veliko škodo. To škodo lahko prijavimo upravljavcu lovišča, ki nam jo bo povrnil. Če gre za škodo izven gozdov, jo prijavimo Zavodu za gozdove, škodo pa krijeta ali upravljavec lovišča ali pa Republika Slovenija, odvisno od povzročitelja škode.