Predavanje o jerebu

V sklopu projekta JeloviZA je v soboto 22.10.2022 v lovski koči LD Selca na Jelovici potekalo predavanje o gozdnem jerebu. Udeležili so se ga člani LD Selca, ki sodelujejo pri popisu gozdenga jereba, predstavniki Zavoda za varstvo narave in Zavoda za gozdove. Predavanje je obsegalo teme o biologiji in ekologiji goznega jereba, metodologiji popisa in [...]

Continue reading


Most na Beštrovi poti

Po pripovedovanju Toneta Lušina je bila Beštrova pot narejena tam okrog prve svetovne vojne. Pot poteka izpod Kosmovega roba čez Dražgoško goro v Češnjico. Bešter iz Dražgoš pa ni bil lastnik zemljišča, temveč le investitor poti.  Zgrajena je bila zaradi »furanja« lesa s konji v Češnjico, od tam pa z vozovi v dolino. Na trasi [...]

Continue reading